BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
HUSORDENSREGLER FOR
BORETTSLAGET ETTERSTAD NORD

Publisert  2002
Sist endret  2018
 
1) Generelt
Husordensreglene er vedtatt på generalforsamlingen. Pålegg og utfyllende regler i form av rundskriv fra styret skal frem til neste generalforsamling ansees som en del av husordensreglene. Den enkelte andelseier er ansvarlig for at reglene overholdes av de som gies adgang til leiligheten. Den viktigste av alle regler er den enkle: Ta hensyn til hverandre.
Henvendelser til styret må skje skriftlig.

2) Alminnelige husordensregler
Leiligheten må ikke brukes slik at andre blir sjenert. Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene og oppgangene fra kl. 23.00 til 06.00. Sjenerende støy i trapper og trapperom er ikke tillatt.
Hensetting av sykler, akebrett, ski o.l. i trapperom er ikke tillatt. Barnevogn, rullator e.l. må ikke settes slik at det hindrer inn- og utpassering.
Naboer bør varsles om man skal ha en festlig anledning.
Banking og boring er ikke tillatt på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager.
Kjøkkenvifter kan ikke kobles til ventil på kjøkken, da dette fører til matlukt hos naboer. Navneskilt på postkasse skal være enhetlige og inneholde bolignummer og leilighetsnummer. Skilt til postkasse og ringetablå kan bestilles fra vaktmester uten ekstra kostnad for beboer. Alle dører i fellesrom skal holdes låst. Det er forbudt å røyke på fellesrom - inkludert egen bod.

3) Søppel Søppel skal pakkes forsvarlig inn før den kastes i søppelbeholdere. Søppel skal kildesorteres etter de regler Oslo kommune til enhver tid har for dette. Skulle en beholder være full, må man finne en som har ledig plass. Det er ikke lov å hensette avfall ved beholdere eller andre steder i borettslaget. Det er heller ikke lov å sette søppel ut i trappa til man er klar til å gå for å kaste den.

4) Dyrehold
Dyrehold er tillatt bare for de som aksepterer og undertegner egne regler for dette (henvendelse vaktmester).*

5) Vaskeriene, tørking av tøy.
Fellesvaskeriene kan benyttes i følgende perioder:
Ma-lø 08.00-12.00, 12.00-16.00, 16.00- 19.00 og 19.00-22.00.
Sø 12.00-16.00, 16.00-19.00 og 19.00-22.00.
Man reserverer tid ved å sette opp egen lås i tavlen i vaskeriet. De som tørker tøy på loftet, må påse at vasken ikke er for våt, slik at det renner vann på gulvet. Det er ikke anledning til å bruke tørkeplassen på søndager.
Betaling skjer med egne kort, som kan lades på Coop Marked Etterstad.

6)(Bruksoverlating) Fremleie
Fremleie av hele leiligheten eller deler av denne, må godkjennes av styret og fremleiekontrakt må undertegnes av andelseieren og leieren. Andelseieren har det hele og fulle ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som leieren måtte påføre borettslaget eller øvrige beboere. Leietakeren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Styret kan trekke godkjennelsen tilbake hvis forholdene gjør det nødvendig.

7) Parkering
For parkering på borettslagets område kreves parkeringstillatelse. To parkeringstillatelser og en gjesteparkeringstillatelse er delt ut til hver leilighet. Det er ikke lov å parkere langs husveggene, og det må ikke parkeres slik at utrykningsbiler ikke kommer frem. D.v.s. at det må være minst 4 m klaring i innkjøringene. Forøvrig må det parkeres som angitt på oppsatte skilt.

8) Bruk av balkonger
Balkongene må brukes på en slik måte at de ikke sjenerer andre. Det gjelder hele leiligheten, men man må huske på at terskelen for å sjenere andre er mye lavere når man sitter utenfor andres åpne vinduer. Fester og høylydte diskusjoner bør foregå innendørs, også før kl. 23.00.
Det er ikke lov å bruke kullgrill på balkongen. Elektriske griller og gassgriller som ikke oser kan tillates, men husk at det ikke er lov å oppbevare gassflasker innendørs.
Antenner og annet utstyr kan ikke festes på utsiden av balkongen, heller ikke slik at de henger utenfor kanten.
Markisene er borettslagets eiendom. Den enkelte plikter å ta vare på disse, og sørge for at de ikke blir utsatt for snø eller kraftig vind. Vanlig slitasje repareres på borettslagets regning, men ved skjødesløs behandling kan beboer pålegges å betale utgiftene.
Eventuell mating av fugler må skje på matebrett, e.l. Det er strengt forbudt å kaste mat ut på plenen, da dette tiltrekker rotter.
Ved rengjøring av balkong og vanning av blomster må man påse at det ikke renner vann til naboene under.

8) Forsikringer.
Borettslaget har huseierforsikring med bygningskasko og skadedyrforsikring. Alle bør tegne egen innboforsikring.* Erklæringer kan lastes ned her: Hund       Katt