BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Vaskeriene
Publisert  22.02.03
Sist endret  28.04.19
Det er 5 fellesvaskerier i hver rad, i nr 7/9, i nr 15/17, i nr. 23/25, i nr 31/33 og i nr. 37/39.

1)Nye vasketider
Vasketidene er nå:
Mandag til Lørdag: 0800-1200, 1200-1600, 1600-1900 og 1900-2200.
Søndag fra 1200-1600, 1600-1900 og 1900-2200.
Vær oppmerksom på at strøm til maskinene blir slått av med tidsbryter etter siste periode.

Det er ikke anledning til å bruke tørkeplassen over vaskeriet på søndager.

Vasketid bestilles ved å henge opp lås på tavlen i vaskeriet. Nye beboere kan få lås ved henvendelse til vaktmesteren. (husk å fjerne/flytte lås etter bruk)
bilde av vasketable, 10kb

2)Betaling
Betaling skjer ved bruk av betalingskort. Ødelagte eller tapte kort erstattes ved bestilling fra Roderik-Jako, tlf. 22 80 62 003)Renhold av vaskeriet
Vaskeriet blir rengjort av et rengjøringsbyrå.. Imidlertid må alle som vasker tøy rydde og gjøre rent etter bruk av maskiner.
bilde fra vaskeri, 8kb

a) Maskinene skal tørkes av, og vaskepulverbeholderen rengjøres.
b) Lofilter på tørketrommel renses for lo.
c) Lukene på vaskemaskinene skal stå åpne når vaskeriet forlates.

4) Bruk av utstyr
Maskiner må brukes i henhold til oppslåtte bruksanvisninger.

5)Vær nøye med å tømme lommene for spiker, skruer, etc, da dette ødelegger tøyet ved vask i maskin. Det samme gjelder BH med spiler.

6) Bruk av rulle

Når rulla settes i gang, påse at selve rulla er åpen, slik at rulleklede ikke blir liggende inntil varmeelementene og blir svidd. Gå ikke fra rulla uten å åpne eller stoppe den. Syntetiske stoffer kan smelte!
Fordi rulla er den mest støyende av maskinene ber vi om at den ikke benyttes tidlig om morgenen i helgen.


7)Dørene
Husk å låse dørene når du går. Husk også å lukke dør til trappen mot tørkeplassen.