BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
STYRET
Publisert  15.06.02
Sist endret  23.09.19
 

STYRET 2018-2019
LederTerje BraathenE.sl. 11 c
NestlederAndreas StokstadE.sl. 17 b
SekretærVidar BergetE.sl. 41 c
StyremedlemHanne BettumE.sl. 35 b
StyremedlemSarah Guster BøhlerE.sl. 19 c
VaraVebi FejzulaiE.sl. 7 a
VaraHelen MittetE.sl. 37 b
VaraSissel BerbergE.sl. 35 c
VaraBeate VillaE.sl. 11 c

Skriftlige henvendelser til styret kan sendes til
Borettslaget Etterstad Nord
Etterstadsletta 19 c
0660 OSLO

eller legges i vaktmesterens postkasse i gavl-veggen i nr. 7

eller sendes på email