BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
VAKTMESTEREN
Publisert  29.08.02
Sist endret  11.06.19
 
Borettslagets vaktmester er Pål Isaksen

Han kan kontaktes på telefon 97 08 76 97, og har postkasse på gavlveggen i Etterstadsletta 7. Eventuelt på mail:


Vi gjør oppmerksom på at vaktmesteren kun kan være behjelpelig med problemer inne i den enkelte leilighet i den grad andre arbeidsoppgaver tillater det. Han kan imidlertid foreslå aktuelle håndverkere i nabolaget.

Håndverkere som har vært benyttet mye i borettslaget er bl.a.

Rørleggere:
Andenæs VVS, tlf.: 22 08 05 00 har stått for rehabilitering av våtrom i borettslaget.

Elektriker:
Elektro-Sivert, tlf. 23 34 45 56, 24 timers vakt.