BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
DIVERSE INFORMASJON
Publisert  25.04.01
Sist endret  24.06.19
 
1. Dører
Generalforsamlingen har vedtatt at det er opp til hver enkelt andelseier å bytte entredør. Det står imidlertid ikke fritt å velge type dør, da man ønsker et likt utseende. Ta kontakt med vaktmester hvis du overveier å skifte dør, da borettslaget med jevne mellomrom har innhentet felles anbud på nye dører for de som er interessert.

2. Vinduer
I likhet med dørene er også vinduene en sak for den enkelte andelseier. De aller fleste har nå skiftet vinduer. Det er anledning for den enkelte å velge type, så lenge de visuelt ikke skiller seg vesentlig ut fra andre nye vinduer. Av dette følger også at maling og annet vedlikehold er opp til den enkelte andelseier. Legg merke til at de falske sprossene, som var nødvendig for å få lov å skifte vinduer så lenge ikke alle gjorde det, nå kan fjernes
3 typer vindu - 7 kb

Ovenfor sees tre typer vinduer: gammel type, ny type, og nytt vindu med falsk spross.

3. Markiser
Kun godkjent markisetype og stoff må brukes. Duken må være av typen Sattler 092-835. Kontakt Markisemannen v/Willy Berghoff på 63981710
markise - 4 kb
3. Brannsikkerhetsutstyr
Alle leiligheter er utstyrt med brannslukningsapparat og røykvarsler. Dette er borettslagets eiendom, og skal være tilbake ved omsetning av leiligheten. Det er den enkelte beboers ansvar å kontrollere trykkmåleren på brannslokningsapparatet. Oppdages defekt utstyr har vaktmesteren reserver.
Røykvarslere i leiligheter og oppgang er koblet til alarmsentral hos Get. Du kan lese mer om Get Safe alarmsystem her.

4. Renhold
Vask av oppganger er satt bort til firmaet Trappevask service. Det vaskes en gang i uken. Firmaet plikter ikke å flytte på matter og barnevogner, så dette må beboerne selv sørge for.

5. Søppel
Større gjenstander kan kastes i en av borettslagets containere. Det står én i hver rekke, og dørnøkkelen din passer i låsen.
søppelcontainer - 3kb

For spesialavfall, se Renholdsverkets liste over Gjenbruksstasjoner . Ikke kast slik i containeren, da det medfører store ekstrautgifter.

6. Bad
Borettslaget rehabiliterte alle bad, samt rørstammer på kjøkken og WC i 2003. Informasjon om dette kan også lastes ned her.