BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
DIVERSE INFORMASJON
Publisert  25.04.01
Sist endret  24.06.19
 
1. Dører
Generalforsamlingen har vedtatt at det er opp til hver enkelt andelseier å bytte entredør. Det står imidlertid ikke fritt å velge type dør, da man ønsker et likt utseende. Ta kontakt med vaktmester hvis du overveier å skifte dør, da borettslaget med jevne mellomrom har innhentet felles anbud på nye dører for de som er interessert.

2. Vinduer
I likhet med dørene er også vinduene en sak for den enkelte andelseier. De aller fleste har nå skiftet vinduer. Det er anledning for den enkelte å velge type, så lenge de visuelt ikke skiller seg vesentlig ut fra andre nye vinduer. Av dette følger også at maling og annet vedlikehold er opp til den enkelte andelseier. Legg merke til at de falske sprossene, som var nødvendig for å få lov å skifte vinduer så lenge ikke alle gjorde det, nå kan fjernes
3 typer vindu - 7 kb

Ovenfor sees tre typer vinduer: gammel type, ny type, og nytt vindu med falsk spross.

3. Markiser
Kun godkjent markisetype og stoff må brukes. Duken må være av typen Sattler 092-835. Kontakt Markisemannen v/Willy Berghoff på 63981710
markise - 4 kb
3. Brannsikkerhetsutstyr
Alle leiligheter er utstyrt med brannslukningsapparat og røykvarsler. Dette er borettslagets eiendom, og skal være tilbake ved omsetning av leiligheten. Det er den enkelte beboers ansvar å kontrollere trykkmåleren på brannslokningsapparatet. Oppdages defekt utstyr har vaktmesteren reserver.
Røykvarslere i leiligheter og oppgang er koblet til alarmsentral hos Get. Du kan lese mer om Get Safe alarmsystem her.

4. Renhold
Vask av oppganger er satt bort til firmaet Trappevask service. Det vaskes en gang i uken. Firmaet plikter ikke å flytte på matter og barnevogner, så dette må beboerne selv sørge for.

5. Søppel
Større gjenstander kan kastes i en av borettslagets containere. Det står én i hver rekke, og dørnøkkelen din passer i låsen.
søppelcontainer - 3kb

For spesialavfall, se Renholdsverkets liste over Gjenbruksstasjoner . Ikke kast slik i containeren, da det medfører store ekstrautgifter.

6. Bad
Borettslaget rehabiliterte alle bad, samt rørstammer på kjøkken og WC i 2003. Informasjon om dette kan også lastes ned her.