BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 

Innbrudd i nr. 13
Oppdatert 13.07.02
oppbrutt lås

Fredag ble det oppdaget at flere boder i Etterstadsletta 13 var brutt opp. Det er mulig at tyvene kom inn gjennom kjellerdøren fra kortsiden av bygningen (se skader på dør, under). Men under alle omstendigheter: Vær oppmerksom nå når så mange er på ferie. Ikke slipp inn ukjente. Og først og fremst: Ikke oppbevar verdifulle gjenstander i disse bodene.
Inngangsdør