BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Vinduskarmene males
Oppdatert september 2002
 

vinduskarmene males

Vinduene har vært et problem for borettslaget i mange år. Da det først ble oppdaget vinduer som var blitt så dårlige at de måtte skiftes besluttet man at dette skulle være opp til den enkelte andelseier.

Ingen tenkte gjennom de langsiktige konsekvenser av dette, og det er en beslutning mange styrer har angret siden. Skifting av vinduer henger jo sammen med vedlikeholdet, og det er ikke uten videre enkelt for borettslaget å ta på seg ansvar for vedlikehold av vinduene til de som velger å ikke skifte. I mange år har det derfor ikke vært noe felles vedlikehold av vinduene. Men for de som ikke bor i første etasje blir det både dyrt og vanskelig å få malt vinduene hver for seg.

Men det er etterhvert nesten ingen som fremdeles har de opprinnelige vinduene, og da det kom forslag om at et firma skulle leies for å male vinduskarmene drøftet styret saken med juridisk avdeling i OBOS, som mente at generalforsamlingen kunne vedta dette. Forslaget ble vedtatt med stort flertall.