BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Nytt tilbud om entredører
Oppdatert januar 2003
 

Ny entredør

Igjen - antagelig for siste gang - har det gått ut tilbud om felles anskaffelse av nye dører.

Rundskriv 3/02 lyder som følger:

DØRENE

De opprinnelige entredørene i borettslaget er svært gamle. Etter hvert har et flertall av våre beboere skiftet ut disse med nye.

Styret anbefaler at så mange som mulig benytter seg av det tilbudet vi nå har fått fra Origo bygg. Nye finansieringsmuligheter (se eget punkt) gjør det sannsynlig at det etter denne runden ikke lenger vil være mange nok igjen med gammel dør til at det vil være aktuelt med noe felles tilbud. Det er flere fordeler med de nye dørene:

Støy:
Det første man merker er at støyen fra oppgangenblir sterkt redusert. (Lyddempningsklasse 35 DB)

Brannsikkerhet:
De nye dørene tilfredstiller kravene til brannhemming (B30)

Trekk/temperatur:
Avhengig av hva den enkelte selv har gjort med tetningslister o.l. vil de fleste merke stor forskjell.

Trygghet:
Mange har installert sikkerhetslås på de gamle dørene. Imidlertid er treverket rundt døren like gammelt, og vi har sett at et spark er nok til at karmen sprekker. Alle nye dører leveres for øvrig med sikkerhetslås.


Estetisk:
Det vil opplagt bli penere når alle i oppgangen har samme dørtype.

FINANSIERING
Pris på ny dør er kr. 10 406,- Nye regler gjør imidlertid at man kan velge om man vil betale med en gang etter montering, eller om man vil betale over husleien de neste tre årene. Dette vil da medføre en økning av husleien med kr. 350,- i 36 måneder.
Svar innen 10. januar 2003
Svar kan legges i postkassen til vaktmester - gavlveggen på Etterstadsletta 7.
9. desember 2002 .
Styret.