BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Email-problemer
Publisert  januar .03
Sist endret  januar .03
 
RUNDSKRIV 1/03

Husleieøkning

Blant annet på grunn av utgifter til maling av vinduer, har styret funnet det nødvendig å øke husleien med 5 % fra 1. mars 2003.

Søppel

Nye containere
Borettslaget har nå fått en ny avtale om leie av containere. Den tidligere ordningen med utsetting av container til bestemte tider vil nå opphøre. I stedet blir 5 containere fast utplassert i borettslaget. Disse er låst, men alle oppgangsnøkler går til hengelåsene.

Det har tidligere vært et problem at noen kaster store esker i containerene, slik at de blir fylt opp med en gang. Pappesker skal ikke kastes her, men i egne papircontainere.

De nye containerene er plassert: Mellom nr. 9 og nr. 11, mellom 17 og 19, mellom 25 og 27, og mellom 29 og 31 og mellom 39 og 41.

en av de nye containerene


Papir

Papir må fremdeles kastes i egne containere for returpapir.

Flasker og glass

Disse kastes i glasscontainere som finnes ved Prix og utenfor Etterstad Øst.

flasker


Spesialavfall

(maling, kjemikalier, lysrør batterier o.l.) kan kastes ved miljøstasjonen ved Shellstasjonen i krysset Ensjøveien/Strømsveien.

Miljøstasjon


Søppelsjaktene

Søppelsjaktene må bare benyttes til vanlig husholdningsavfall. Dette må være godt innpakket, slik at posen ikke lekker verken i søppelsjakten eller i kassen. Flytende matrester som ikke kan skylles ned i utslagsvasken bør tømmes i toalettet. Tenk også på at søppelkassene i kjelleren må fraktes opp en trapp. Hvis du har avfall som kan kastes i sjakten, men som er usedvanlig tungt, gå heller til en av de nye containerene.