BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Email til styret
Publisert  24.07.03
Sist endret  24.07.03
 
Som tidligere nevnt har vi hatt problemer med vår emailadresse. Vår webhotell-leverandør har funnet noen skjulte filer på serveren som ikke har kommet til vår inn-boks. Vi håper at alle som har gjort mislykkede forsøk på å skrive til oss nå er kontaktet. I motsatt fall, prøv igjen.

Henvendelser vil normalt ikke bli besvart før styremøte har vært avholdt. På grunn av de problemer vi har hatt, vil vi imidlertid sende en bekreftelse på at mail er mottatt i løpet av noen dager.

email til styret: