BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Lynnedslag i nr. 11
Publisert  24.08.03
Sist endret  24.08.03
 Nylig slo lynet ned i Etterstadsletta 11 a. Hvis du var hjemme den dagen, hørte du helt sikkert smellet. Lynet ødela callinganlegget i gården, et par TV-er, kabel-TV anlegget falt ut, og lyset gikk flere steder.