BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2/2003
Publisert  09.11.03
Sist endret  09.11.03
 
BETALING I VASKERIENE - NYE TØRKESKAP. Vi viser til rundskriv 2/2000. I 2000 var det innbrudd i vaskeriene, noe som medførte store utgifter. Styret vedtok da at bruk av maskinene skulle være gratis inntil videre. Dette som en midlertidig ordning til et betalingssystem var funnet. Tørkeskapene ble satt ut av drift, da det ble for dyrt å drive disse gratis. I mellomtiden har tørkerommene i vaskeriene vært brukt til provisorisk dusj under rehabilitering av våtrom.

Styret forbereder nå montering av nye tørkeskap, og et system med betalingskort i vaskeriene. Det er ennå for tidlig å si når dette blir gjennomført. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004

Generalforsamlingen 2004 vil bli avholdt første uke i juni. P.g.a. trykkefrister må forslag som skal med i innkallingen være styret i hende første hverdag etter påske.

Styret vil imidlertid på det sterkeste oppfordre til at eventuelle forslag leveres inn så tidlig som mulig, slik at de kan bli skikkelig utredet. Forslag som blir mottatt i siste øyeblikk vil antagelig fra styrets side bli anbefalt utsatt til neste generalforsamling.