BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 3/04
Publisert  10.10.04
Sist endret  10.10.04
 
NYE BALKONGER

De følgende avsnitt er et informasjonsskriv utarbeidet for borettslaget av OPAK. I tillegg vil styret bemerke følgende: Styret vil, når det er fattet vedtak om godkjent type og farge, innhente tilbud på markiser. Det er derfor viktig at det ikke kjøpes inn/inngås avtale om kjøp av markise før vedtak foreligger. Etter råd fra arkitekt og Plan- og bygningsetaten er det besluttet at det ikke bygges tak over øverste balkong (som i dag). Dette rundskriv settes inn i informasjonspermen, del 9. Nye beboere som ikke har fått informasjonsperm ved overtakelse av leiligheten må melde fra om dette til styret.

Etterstad Nord Borettslag v/styret har nå inngått kontrakt for bygging av nye balkonger med det svenske firmaet RK-teknik i Gusum AB. Kontrakten er inngått med forbehold om godkjennelse hos offentlige myndigheter. Formell søknad om byggetillatelse er under utarbeidelse. Oppstart vil være på husnummer 41 og med nedadgående husnummer til man til slutt blir ferdig med nr 7. Byggestart kan forventes i november/desember i år og alle arbeider vil etter planen være ferdig før jul neste år. En nærmere redegjørelse om fremdrift vil komme når det nærmere seg oppstart.

Arbeidene vil i hovedtrekk innebære:
Demontering av veggkledning der det skal monteres stålsøyler langs fasaden.
Betongsaging for å fjerne eksisterende balkonger.
Montering av bæresystem i form av stålsøyler langs yttervegg.
Montering av nye betongdekker opphengt i skråstag på innside av nye rekkverk
Montering av nye rekkverk
Flekkpussing og maling av eksisterende smyg ved balkongdøren
Montering av ny lampe og stikkkontakt.
Diverse tilpassingsarbeider

Beboere vil således måtte forberede seg på en kortere periode uten balkong. Når balkonger blir fjernet vil balkongdøren bli sperret mot umotivert ferdsel "ut i det fri".

Av hensyn til fremkommelighet for vannkjølt betongsaging vil imidlertid balkongene måtte tømmes mest mulig av beboere. Før oppstart på de enkelte blokker vil beboere som ønsker å ta vare på møbler, tepper, markiser, glasskjermer, lamper, potter og annet løst og fast selv måtte fjerne dette fra balkongen, i den grad man ønsker å beholde dette selv. I motsatt fall vil det bli revet/kastet av entreprenøren.

OPAKs prosjektleder er John Dæhli, tlf 22 51 77 28 / 918 44 277.