BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 5/2004 - Brannsikkerhet
Publisert  20.12.04
Sist endret  20.12.04
 
1) Sjekkliste

Sammen med dette rundskrivet får du en sjekkliste utarbeidet av OBOS med tanke på å sjekke brannsikkerheten i den enkelte leilighet. Listen skal ikke leveres noe sted, men styret henstiller om at du jobber med skjemaet til du svarer "riktig" på alle spørsmål. Listen settes sammen med dette rundskriv inn i informasjonspermen, del 9.

2) Kontroll av brannslukningsapparater

I løpet av januar vil alle brannslukningsapparater bli samlet inn til kontroll. Vi kommer tilbake med nøyaktig dato etter jul, men vi ber om at de som skal reise bort i vinter får hjelp av naboer, eller leverer apparatet til vaktmester før avreise.

3) Rydding på kjeller og loft

Det står altfor mange gjenstander plassert i fellesrom på loft og i kjeller. Vi ber alle rydde opp i sine ting. Styret vil sette i gang en større opprydning, antagelig i slutten av januar. Dato for opprydning kommer senere, men uansett er det ikke adgang til å oppbevare private eiendeler i fellesområdene (unntatt sykler og barnevogner under trapp). Styret kan ikke påta seg ansvar for ting som blir kastet.

4) Fyrverkeri

Når vi sender ut dette rundskrivet før jul skyldes det skjødesløs bruk av fyrverkeri i fjor. Fyrverkeri medfører stor brannfare, og er ikke tillatt brukt på borettslagets område. Utenfor borettslagets område må vi bare henvise til offentlige regler og forskrifter, men henstiller til alle som skal skyte opp fyrverkeri om å gjøre dette på forsvarlig avstand fra bygninger.

20. desember 2004, Styret.