BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1/2005
Publisert  23.01.05
Sist endret  23.01.05
 
Nye balkonger - markiser

Styret har vedtatt at det kjøpes inn markiser til samtlige nye balkonger. Det er flere grunner til dette. Bl.a. regner vi med at med nye, store balkonger, vil et flertall av beboerene uansett ønske å anskaffe markiser. Ved et felles innkjøp oppnås store besparelser. Det vil også ta seg bedre ut at balkongene har et likt utseende, enn hvis hver beboer skulle velge markiser i forskjellige kvaliteter fra forskjellige leverandører. Vi har på en del andre områder redusert utgiftene i forhold til opprinnelig budsjett, slik at prosjektet likevel ikke blir dyrere. Til markisene hører elektrisk motor, som monteres i sammenheng med de øvrige elektriske arbeider på balkongene.

Opprydding i fellesarealer

Onsdag 9. og fredag 11. februar vil det bli foretatt opprydding i fellesarealer i kjeller og loft. Som kjent er det ikke anledning til å oppbevare private eiendeler her, med unntak av sykler og barnevogn under trapp. Gjenstander som står i fellesarealene vil bli kastet. Beboere som har gamle møbler eller annet de ønsker å kvitte seg med, og som ikke får plass i containerene, kan benytte anledningen til å sette disse utenfor blokkene ved gavlveggen. Det som skal kastes vil bli kjørt bort påfølgende hverdag. I mellomtiden oppfordrer vi foreldre til å påse at barna ikke leker med det som skal kastes. Det kan forekomme spiker, glass e.l.

Søppel

Det kastes mye pappesker og annet papir i borettslagets søppelcontainere. Vi gjør oppmerksom på at dette kan kastes gratis i de kommunale containere beregnet på returpapir. I borettslagets containere betaler vi pr. tømming. D.v.s. at f.eks. en stor kartong som har inneholdt en TV koster oss like mye som om den hadde vært full.

Oslo, 23 januar 2004, styret