BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Nye balkonger på plass
Publisert  20.03.05
Sist endret  20.0305
 
De første av de nye balkonger fra RK-teknik er nå på plass i vårt borettslag. Åpning av den første balkongen ble feiret med flagging i dag (se under)


Vi vet at det snakkes en del om fremdriften, men kan berolige med at dette ikke har vært noe problem så langt i prosjektet. Styret har full tillit til at prosjektet avsluttes innen utgangen av 2005 som planlagt. Man må være klar over at mange av prosessene er temperaturavhengige, slik at det kan jobbes på en annen måte om sommeren enn om vinteren.