BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Aktuelle saker
Lenker
Kontakt oss
Historieside
Virtuell tur
Kalender
BOLIGSELSKAPENE
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Fyrstikkalleen bokkafe
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - OrigoLaget i:

 
Nye balkonger på plass
Publisert  20.03.05
Sist endret  20.0305
 
De første av de nye balkonger fra RK-teknik er nå på plass i vårt borettslag. Åpning av den første balkongen ble feiret med flagging i dag (se under)


Vi vet at det snakkes en del om fremdriften, men kan berolige med at dette ikke har vært noe problem så langt i prosjektet. Styret har full tillit til at prosjektet avsluttes innen utgangen av 2005 som planlagt. Man må være klar over at mange av prosessene er temperaturavhengige, slik at det kan jobbes på en annen måte om sommeren enn om vinteren.