BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 4 - 2005
Nye balkonger

Publisert  09.10.05
Sist endret  09.10.05
 
Styret tok i vår opp en del forhold knyttet til de nye balkongene.

Mange har fått ny balkong etter at dette rundskrivet ble sendt ut, vi gjentar derfor at bruk av balkongen ikke må være til sjenanse for naboene.

Derfor er det ikke grilling tillatt med annet enn elektrisk grill.

Når det gjelder renhold av balkongen må dette skje på samme måte som andre deler av leiligheten. Spyling e.l. som går ut over naboen under er ikke tillatt.

Etter å ha gjort en del erfaringer med de nye balkongene må vi dessuten tilføye følgende:

De nye balkongene er en del av bygningens fasade. I likhet med det som gjelder for resten av fasaden, er det ikke anledning for den enkelte andelseier til å montere ting på utsiden av balkongen uten tillatelse fra styret. Dette gjelder også utstyr som er montert på innsiden, men henger utenfor kanten.

Vi beklager at det også synes å være nødvendig å gjøre oppmerksom på noe som opplagt som at man ikke kan riste tepper over kanten av balkongen hvis man bor høyere enn 1. etasje. Det finnes egne steder for banking av tepper flere steder i borettslaget. Bruk disse.