BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1 - 2006

Publisert  25.10.06
Sist endret  25.10.06
 
Styret 2006/2007
Styret består av:

LederTerje BraathenE.sl. 11 c
NestlederReidun LundmoE.sl. 13 a
SekretærVidar BergetE.sl. 41 c
StyremedlemAnne KulstadE.sl. 39 b
StyremedlemBetty RudbergE.sl. 29 c
VaraMona EriksenE.sl. 13 a
VaraFrøydis LøweE.sl. 35 b
VaraLinda NyhrénE.sl. 13 b
VaraFrancois-Xavier PonsE.sl. 17 a


Generalforsamling 2007
Generalforsamlingen 2007 vil bli avholdt i første halvdel av juni. P.g.a. trykkefrister må forslag som skal med i innkallingen være styret i hende før påske.

Styret vil imidlertid på det sterkeste oppfordre til at eventuelle forslag leveres inn så tidlig som mulig, slik at de kan bli skikkelig utredet. Forslag som blir mottatt i siste øyeblikk vil antagelig fra styrets side bli anbefalt utsatt til neste generalforsamling.

Brannslukningsapparater
For at brannslukningsapparater skal fungere riktig, er det nødvendig at de vendes et par ganger i året. Vi ber derfor om at at alle snur sitt apparat oppned et par ganger.

Oslo, 20. oktober 2006 styret