BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2/2007
 
 
STYRET 2007-2008
Det nye styret består av:
Terje Braathen (leder)11 c
Jo Ryste (nestleder) 9 b
Vidar Berget (sekretær)41 c
Anne Kulstad (styremedlem)39 b
Betty Rudberg (styremedlem)29 c
Reidun Lundmo (vara) 13 b
Linda Nyhrén (vara) 13 b
Francois Xavier-Pons (vara)  17 a
Line Hansen (vara)21 b


GENERALFORSAMLING 2008
Generalforsamling 2008 vil bli avholdt i første uke av juni. Forslag som skal behandles på general-forsamlingen må være styret i hende på siste møte før påske for å komme med i innkallingen.

GRILLING
Vi er nå inne i en ny grillsesong, og vi minner derfor om at kun elektriske griller er tillatt på balkongen.

VAKTMESTER
Vaktmesteren har sagt opp sin stilling. Stillingen blir utlyst, og vi håper å få ansatt ny vaktmester etter sommerferien. I mellomtiden brukes vikar fra et byrå. Vi ber om forståelse for at en del arbeidsoppgaver kanskje ikke vil bli utført så raskt og rutinert som vi er vant med i sommer.

NYE POSTKASSER
Nye postkasser vil bli montert i løpet av sommeren. Vi ber om at de som ennå ikke har gjort det svarer på hva de vil ha som tekst på skiltet på postkassen, da vi rnå ønsker å bli kvitt alle klistrelapper o.l. For at svaret skal være nyttig, må vi vite hvor vedkommende bor. Vi gjør oppmerksom på at f.eks. H0101 betyr Hovedetasje 01, leilighet 01 fra venstre. Det er med andre en slik leilighet i hver oppgang, og nummeret kan ikke brukes til å identifisere leiligheten uten adressen.

PARKERING
Flere steder parkeres det nå inntil husveggene. Vi ber om at bilene settes på andre siden. Vær også oppmerksom på at vendehammerene er der for å gjøre det mulig å snu. Renovasjonsetaten melder at det noen steder er blitt umulig å hente søppel fordi feilparkerte biler gjør det umulig å snu og kjøre ut igjen.

SØPPEL
Det er 5 containere i borettslaget der man kan kaste søppel som ikke er vanlig husholdningsavfall. I tillegg har renovasjonsetaten satt ut papircontainere. Papir, pappesker o.l. skal kastes her, både fordi de skal resirkuleres, og fordi henting betales av kommunen, ikke borettslaget! Det er stadig noen som setter søppel på bakken rundt containeren. Det er ingen som har som oppgave å fjerne dette, og de som på denne måten forsøpler borettslaget vil bli vurdert anmeldt. Sjekk om det er plass i container før søppelet bæres ut. Meld eventuelt fra til vaktmester at det må tømmes. Det er som sagt 4 containere til på området i tillegg til den nærmeste. Din oppgangsnøkkel passer i alle låsene.

UTGANGSDØRER
Ikke sett opp utgangsdørene. Lukk heller ikke opp uten å undersøke hvem det er som ringer på.

KJØKKENVIFTER
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er adgang til å koble vifter til ventilasjonsluken. Dette medfører at matlukten blåses over til naboleilighetene.