BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1-2008
Publisert  24.04.08
Sist endret  24.04.08
Dokumentasjon, elektriske arbeider

Hafslund krever at dokumentasjon på bl.a. varmekabler skal oppbevares i den enkelte leilighet. Vi har fått kopi av dette fra Elektrosivert som utførte elektriske arbeider under rehabilitering av bad. Vi ber om at dette settes inn i del 8 av informasjonspermen, sammen med FDV-informasjonen som ble sendt ut i 2003.

Mangler du noe av dette, ta kontakt med vaktmester.

Parkering
Renovasjonsetaten vurderer nå å stanse henting av søppel i vårt borettslag, fordi bilene ikke får snudd. Årsaken til dette er parkering på vendehammer. Vi ber om at det ikke parkeres så nær vendehammeren at det er til hinder for søppelbilen. Den trenger en fri bredde på minst 4 meter. Hvis dette fortsetter å være et problem, kan det bli nødvendig å taue bort biler som hindrer henting av søppel.

Styret
27. april 2008