BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 3 - 2008
Publisert  01.10.08
Sist endret  01.10.08
Parkeringbevis for borettslaget Etterstad Nord


Vedlagt følger to parkeringsbevis for beboere, samt et parkeringsbevis til bruk for gjest. Hensikten er å unngå fremmedparkering i borettslaget.

Fra 1. november vil Interpark håndheve parkeringsbestemmelsene. Biler som parkeres på borettslagets eiendom uten parkeringsbevis vil bli ilagt gebyr, eventuelt bli borttauet. Det er derfor viktig at man ikke glemmer å legge beviset synlig i bilen. Gjester vil ha en rimelig frist til å hente parkeringsbevis før gebyr ilegges.


Parkeringsbevis for beboere har ingen begrensning. Parkeringsbevis for gjester gjelder for parkering i inntil 24 timer. Ved langvarige besøk må parkeringsbevis for beboere brukes.

Parkeringsbevisene følger leiligheten, ikke bil eller andelseier. Parkeringsbevis må altså overlates til neste eier av leiligheten.

Vi viser for øvrig til informasjon på skilt, som også viser grensene for borettslagets område. Parkeringsbevis gir ikke rett til å parkere i strid med borettslagets skilt på vendehammere og lignende.

Styret, 24. september 2008


(Bildene er ikke en del av det opprinnelige rundskrivet)