BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1-2009
Publisert  22.02.08
Sist endret  23.02.08
I høst innførte vi beboerparkering her i Etterstad Nord. Dette er noe som har vært etterlyst i en årrekke, og som endelig kom på plass. Som med alle nye ordninger har det oppstått problemstillinger som vi må arbeide med. De to viktigste har vi sett nærmere på i dette skrivet.

Parkeringstillatelsen

Styret har fått flere henvendelser om størrelsen på parkeringstillatelsene. Enkelte mener de er for store, og derfor ikke kan ligge i ruta hele tiden. Videre at det er risiko for at man glemmer å legge de på plass når man parkerer, med avgift som følge.

Da vi i styret lagde tillatelsene ble det lagt vekt på at disse skulle være knyttet til leilighetene, og ikke til enkelte biler. Store kort er vanskeligere å miste, og lettere å flytte mellom biler. Av denne grunnen valgte vi ikke oblater som klistres i bilruta e.l.

For styret er ikke størrelsen på oblatene en prinsippsak. Hvis mange oppfatter størrelsen som et problem, kan vi skifte til andre kort. Parkeringsselskapet som håndhever parkeringsbestemmelsene har systemer for å dele ut kort til biler som vi kan bruke i stedet for. Ulempen med dette er at det koster noe mer penger, og at man må henvende seg til parkeringsselskapet for å erstatte bortkomne kort. Styret vil framover vurdere spørsmålet, og vil eventuelt komme tilbake med en sak på generalforsamlingen.

Kontrollavgift:

Vi har mottatt henvendelser fra beboere som har glemt å legge parkeringstillatelsen synlig i vinduet, og derfor fått avgift. Flere ønsker at vi skal bidra til at avgiften kan ettergis. Dette er dessverre ikke mulig med avtalen vi har i dag. Ansvaret for å unngå kontrollavgift må nok også i framtida ligge hos den enkelte beboer. Brøyting

Styret har fått noen henvendelser vedrørende brøytingen i borettslaget. Som det står i avisene 23. februar er dette den mest snørike vinteren på 22 år. Dette har gitt oss problemer vi ikke har opplevd på lenge. Til tross for at vaktmesteren arbeider nesten kontinuerlig med å måke bort snø har det vært vanskelige forhold - spesielt for folk med rullator og barnevogn. Vi opplever også at biler blir parkert så langt ute i veien at søppelbilene har problemer med å komme forbi. Når de ikke kommer frem må vaktmesteren bruke mye tid på å flytte søppelkasser i stedet for åmåke. Vi må derfor innstendig be alle om å parkere slik at de ikke sperrer innkjørselen for større biler. Er det ikke enkelt tilgjengelig plass, må vi be dere om å skyfle bort snø slik at dere får parkert, eller så må dere finne en annen plass.

Vaktmesteren arbeider med å få måkt flest mulig av parkeringsplassene, men han kan bare måke når plassene er ledig. Det vil derfor ta litt tid før parkeringssituasjonen er slik vi vil at den skal være igjen. Vi ber om forståelse for dette.

Styret
23. februar 2009