BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 3-2009
Publisert  30.06.09
Sist endret  30.06.09
Styret 2009-2010
9. juni ble følgende styre valgt:
LederTerje Braathen
NestlederJo Ryste
SekretærVidar Berget
Styremedlem  Reidun Lundmo
StyremedlemBetty Rudberg
VaraLinda Nyhrén Hansen
VaraFrancois Xavier Pons
VaraFrøydis Løwe
VaraFredrik Wibe


Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2010 vil bli avholdt i første uke av juni. Av hensyn til styrebehandling og trykking av innkalling må forslag til generalforsamlingen være styret i hende senest på mandag etter påske.

Innbrudd i boder
Det har den siste tiden vært en del innbrudd i boder. Vi ber derfor alle om å være forsiktige med å låse dører og ikke slippe ukjente inn i kjelleren. Forøvrig frarådes det å oppbevare verdifulle eller lett omsettelige gjenstander i boder.

Dører i fellesrom
I løpet av høsten vil dører på loft og i kjeller bli skiftet ut med mer brannsikre dører. Tidspunkt i hver oppgang vil bli kunngjort med oppsg.

Lek
Det er sommer, og en fin tid for barna til å være ute. Vi har imidlertid fått klager på at noen barn sparker fotball svært nær parkerte biler. Det er så mange fine gressletter i området at dette ikke burde være nødvendig. Vi ber foreldre om å ta opp dette med barna.

Grilling
Vi har tidligere i rundskriv sagt at kun elektrisk grill er tillatt på veranda i borettslaget. Flere beboere har uttrykt ønske om å bruke gassgriller. En del eldre gassgriller (med lavastein) oser mye. Styret har imidlertid kommet til at gassgriller som ikke oser mer enn elektriske kan tillates. Forutsetningen er at gassen må oppbevares på forskriftsmessig måte. Det er forbudt å oppbevare gass i kjeller- eller loftsbod. Gassflasker må oppbevares på verandaen, men samtidig slik at de ikke utsettes for direkte sollys.

Styremøter høsten 2009
10. august, 7. september, 5. oktober, 16. november, 14. desember.


Styret, 24. juni 2009