BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2/2010
Publisert  24.11.10
Sist endret  24.11.10
Markiser
Vinteren har kommet. Vi ber derfor alle om å passe på markisene. Det kan kanskje fremdeles til tider være ønskelig å bruke markiser for å skjerme mot lav ettermiddagssol. Men det er viktig at man husker på å sveive inn markisen før det begynner å snø. Markisene tar skade av å bli snødd ned.

Parkering
Når snøen kommer for alvor, må vaktmesteren brøyte. Vi minner om at det må tas hensyn til dette ved parkering i vinter.

Skadedyr
Borettslaget har tegnet skadedyrforsikring i IF. D.v.s. at bekjempelse av skadedyr dekkes av denne forsikringen. Forutsetningen er at selskapet Anticimex brukes.

Vi gjør oppmerksom på dette for at ingen skal være engstelig for å melde fra om eventuelle skadedyr de måtte oppdage. Det viktigste er å stanse spredningen så hurtig som mulig.

Er du sikker på at du har skadedyr i leiligheten, kan du ringe direkte til Anticimex på tlf. 81548250.