BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2/2011
Publisert  23.12.11
Sist endret  23.12.11
Nytt søppelsystem
Opprinnelig var det meningen at det nye systemet skulle vært i drift for lenge siden, men dessverre ble det forsinkelser pga leveringsproblemer. Nå ser det imidlertid ut til at de første innkastene vil være klare til bruk allerede denne uken. Etterhvert som sikkerhetsgjerdene blir fjernet, kan søppel- innkastene tas i bruk. På grunn av usedvanlig mildt vær vil antagelig en del arbeider med nye parkeringsplasser bli utført allerede i år i stedet for til våren Arbeidet med nytt søppelsystem og flere parkeringsplasser startet utenfor Etterstadsletta 11 c i dag.

Informasjon fra EKTV
Vedlagt følger informasjon fra EKTV om ny avtaler
[Informasjonen som fulgte med rundskrivet ligger på nettet her og her. ]

Nyttårsfeiring
Vi minner igjen om at eventuelle raketter må sendes opp på trygg avstand fra bygningene, og under ingen omstendighet fra balkongen!

Forøvrig ønskes alle beboere en god jul!

Styret, desember 2011