BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1/2012
Publisert  08.02.12
Sist endret  08.02.12
Søppel

Det nye søppelsystemet er nå på plass. Det har imidlertid vist seg at den beregnede kapasiteten ikke var tilstrekkelig. Vi har derfor måttet bytte noen beholdere på 3 kubikkmeter med beholdere på 5 kubikkmetere. Begge typer går i samme kasse, så det er en forholdsvis enkel operasjon. Vi vil samtidig påpeke at det aldri er akseptabelt å bare sette fra seg søppel ute i borettslaget fordi om nærmeste beholder er full. Det er mange beholdere, og de fleste har hatt nok plass.

Styret har fått meldinger om at noen setter søppelposer utenfor døren. Vi håper i det lengste at dette er snakk om sekunder mens man sjekker at kokeplate er slått av eller lignende. Vi kan selvfølgelig ikke finne oss i at søppelposer oppbevares i trappeoppgangen.

Det er nå som før ikke lov å hensette ting i kjeller og loft utenom egne boder. Vi ber alle om å rydde opp etter seg i fellesarealene.

Vaktmestersamarbeide

Styret har avtalt et tettere samarbeide med Etterstad Sør, Etterstad Vest, Etterstad Øst og Nygård Terrasse. Dette innbærer bl.a. at 4 vaktmestere vil ha en turnus med brøyteberedskap annen hver helg. Det betyr også at disse vaktmesterene vil være avløsere for hverandre ved ferie eller sykdom, slik at vi slipper å ta inn vikarbyråer. I tillegg til Pål, kan du altså treffe alle disse i borettslaget:
Vaktmestere på Etterstad

Trond Westerby (Sør), Ragnar Bjørnerud (Vest) og Odd Gustavsen (Nygård og Stang)


Røyking

Det er ikke lov å røyke i fellesrom, enten det er loft, kjeller eller trappeoppganger.

Varmekabler

Vi minner om at faren for jordfeil på varmekabler er betraktelig større når man slår dem helt av. Det var i høst lett å merke når det ble så kaldt at de som hadde slått varmekablene på badet i sommer slo dem på igjen. Dette resulterte i en strøm av forsikringssaker. Skru gjerne varmen ned, men slå dem ikke helt av.

Oslo, februar 2012
styret