BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 4/2012
Publisert  13.08.12
Sist endret  13.08.12
Styret 2012-2013

6. juni ble følgende styre valgt:

LederTerje Braathen
NestlederJo Ryste
SekretærVidar Berget
StyremedlemAndreas Stokstad
Styremedlem  Linda Nyhrén Hansen
VaraFrançois Xavier Pons
VaraMarianne Løwe
VaraGuro Røed
VaraLinda Nyberg


Generalforsamling 2013
Generalforsamling vil bli avholdt i første uke av juni (med forbehold om ledig lokale). Av hensyn til styrebehandling og trykking av innkalling må forslag til generalforsamlingen være styret i hende senest på mandag etter påske.

Brannsikkerhet
Vi ber om at alle sjekker batteriet i røykvarsler, og at man vender brannslokningsapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke stivner. Hvis måleren står på rødt felt, kontakt vaktmester for bytte av brannslokningsapparat. Vi minner om at alle dører i fellesrom skal holdes lukket. Det gjelder spesielt dører til kjeller og loft som fungerer som brannskiller.

Kjøring i borettslaget
Vi gjør oppmerksom på at mange foreldre i borettslaget har barn de nødig vil miste. Vi foreslår derfor at de som ofte har usedvanlig dårlig tid parkerer i Etterstadsletta, ikke inne i borettslaget. De fleste vil kunne løpe til bilen vesentlig fortere enn det er forsvarlig å kjøre på borettslagets interne veier.

Epletrær
Borettslaget har flere epletrær, men mye frukt blir liggende igjen. Vi oppfordrer alle til å forsyne seg med epler, og hjelpe til med å kaste uspiselig nedfallsfrukt som tiltrekker seg måker. Organisasjonen Epleslang, som skaper arbeidsplasser for folk med redusert funksjonevne ved produksjon av eplesaft, vil i år inviteres til å plukke epler i borettslaget.

Varmekabler på bad:
Vi minner igjen om følgende: Sørg for regelmessig rensing av sluk. Slå aldri varmekablene helt av.

13. august 2012

Styret