BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 5/2012
Publisert  15.10.12
Sist endret  15.10.12
Økning av husleie

På grunn av økte utgifter settes husleien opp fra 1. mars.
Husleien for leiligheter økes med 5%.
Ved siste endring av husleie ble ikke lagerlokaler berørt. Leien for disse settes derfor opp med 10%.

8. oktober 2012

Styret