BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1-2013
Publisert  04.02.13
Sist endret  04.02.13
Rundskriv 1/2013

Brannsikkerhet
Styret ber alle om å kontrollere/skifte batteri i røykvarsleren. Se også på måleren på brannslukningsapparatet. Står denne i rødt felt, må vaktmesteren kontaktes for bytting av apparat. Uansett hva måleren vises, bør brannslukningsapparatet snus opp ned et par ganger for å hindre at pulveret størkner.

Vinter
Vi minner om at det også i år kan bli behov for brøyting, og ber om at det tas hensyn til dette ved parkering.

Skifting av vinduer
Borettslaget har fått noen henvendelser angående skifte av vinduer. Vi vil derfor gå ut og be om et felles anbud for skifting av vinduer for alle som er interesserte.

Fordi de fleste i vårt borettslag har skiftet vinduer på egen hånd, må utgiftene belastes den enkelte. Det vil imidlertid være mulig for de som har behov for det å nedbetale kostnadene med en månedlig beløp i tillegg til felleskostnadene over en periode på 5 år. Det vil bli beregnet ca. 5% rente. Det vil ikke ble noe tilsvarende tilbud før dette er nedbetalt, slik at neste gang det er anledning til å delta i en felles utskifting er tidligst om 5 år.

Vi ber om at de som er interessert fyller ut slippen nederst og legger den i vaktmesterens postkasse innen 3. mars. Postkassen er i gavlveggen i 7a. Eventuelt kan man sende en mail med samme informasjon til  

Et svar betyr i denne omgang ingen bindende avtale.

Prisen vil avhenge av hvor mange som bestiller. Det antydes priser et sted mellom femti og åttifem tusen for utskifting av alle vinduer og balkongdør.

Oslo, 4. februar
styret

 

Slippen nederst på rundskrivet ba om følgende informasjon:
Navn
Leilighetsnummer (3 siffer. starter ikke med "H0..".
Skifte balkongdør (ja/nei)
Antall vinduer som skal skiftes