BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2-2013
Publisert  08.03.13
Sist endret  08.03.13


Opprydding på kjeller og loft

Helgen 13-14 april vil det igjen bli ryddet på fellesrom i kjeller og på loft.

Styret ber derfor alle om passe på at de ikke har gjenstander de ønsker å beholde stående i fellesrommene.

Det kan gå noe tid før det som fjernes blir kjørt bort, foreldre oppfordres derfor til å passe på at barna ikke leker med ting som skal kastes. Det kan være spiker, glass, etc.

Vi minner igjen om at det er forskjell på private boder og fellesrom. At styret i god tid varsler om denne opprydningen betyr ikke at det ellers er lov å bruke fellesrom til lagring av eiendeler. Styret forbeholder seg retten til å fjerne hensatte gjenstander også uten forhåndsvarsel.

Oslo, 8. mars
styret