BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 5-2013
Publisert  30.09.13
Sist endret  30.09.13
1) Opprydding kjeller og loft.

I siste runde med rydding hadde vi undervurdert arbeidets omfang. Det blir derfor en ny runde 10. oktober.
I nr. 7-27 blir det rydding i kjeller (loftene ble tatt sist).
I nr. 29-41 blir det ryddet både i kjeller og loft.
Merk at alle private gjenstander som ikke skal kastes må låses inn i boden 10. oktober, også sykler og barnevogn som det vanligvis blir akseptert at står under kjellertrappen.
Forøvrig gjør vi oppmerksom på at dette varslet ikke må tolkes slik at det ellers er lov å bruke fellesarealer som lager. Styret forbeholder seg retten til når som helst å kaste ting som er hensatt i korridorer, foran tavlerom, etc.

2) Lufting av hunder

Vi har fått klager over at blomsterbed, trapper, etc. benyttes som hundetoalett. Styret antar at dette er hundeeiere som bor andre steder. For sikkerhets skyld henstiller vi likevel om å ta hundene med på tur litt lenger enn rett utenfor egen blokk.

3) Epler

I år som i fjor har vi samarbeidet med organisasjonen Epleslang, som høster epler for å skape arbeidsplasser for funksjonshemmede. I fjor varslet vi på forhånd, slik at de som ønsket fikk tid til å plukke epler til eget bruk. Dessverre var vi for sent ute i år, men vi skal prøve å få dette til for fremtiden.