BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1-2014
Publisert  23.06.14
Sist endret  23.06.14

Generalforsamling 2014
Nytt styre ble valgt. Det nye styret har følgende sammensetning:
Leder: Terje Braathen
Styret: Linda Nyberg, Sverre A. B. Stokstad, Jo Ryste, Vidar Berget.
Vara: Francois-Xavier Pons, Genevieve Chevalier, Lena Engelsen og Hanne Bettum.

Generalforsamling 2015
Generalforsamling vil bli avholdt i første uke av juni (med forbehold om ledig lokale). Av hensyn til styrebehandling og trykking av innkalling må forslag til generalforsamlingen være styret i hende senest på mandag etter påske. Post til styret (og valgkomiteen) kan legges i vaktmesterens postkasse i gavlveggen på nr. 7 a, eller sendes til

Til foreldre til fotballsparkende barn
I mange borettslag finner man oppslag med forbud mot ballspill. Det ser ikke spesielt hyggelig ut, og vi har prøvd å unngå det hos oss. Men det betyr ikke at det er lov å sparke baller inn i andre folks vegger, eller å skrike for full hals utenfor andres verandaer og soveværelsesvinduer. Det trenges ikke egne skilt for å forby det. Dette har nå gått alt for langt, flere vinduer er blitt knust, og biler skadet av baller.

Det er mange steder i nærområdet som egner seg for ballspill. Men vi blir forskrekket når vi får høre at enkelte foreldre forbyr sine barn å gå dit. Meningen med forbudet skal være at de skal kunne sees hjemmefra. I praksis betyr det at de bare får lov å spille ball hvis de plager naboene.

Vi vil også si fra at hvis noen tror at unger som går ut med ball sent om kvelden har tenkt å sitte stille på en benk og vise fram den fine ballen til kameratene, så er det feil. Å la barna ta med ball ut sent på kvelden er å betrakte som brudd på husordensreglene fra de voksnes side. Vi ber foreldre om å ta hensyn, slik at ingen behøver å grue seg til sommer og fint vær.

Innbrudd i boder
Vi har fått flere meldinger om innbrudd i boder og åpne ytterdører. Vi minner derfor om at ytterdørene skal være låst.