BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Fartsdumper
Publisert  01.10.14
Sist endret  01.10.14
Styret fikk i vår i oppdrag å "arbeide for å finne et system for fartsdemping på stikkveier mellom blokkene". I flere år har man prøvd å oppnå dette ved å forklare beboere gjennom rundskriv at man ikke bør kjøre fort inne i borettslaget.

Det har muligens ført til at de som allerede kjørte forsiktig kjørte enda forsiktigere, men bet ikke på de få som var problemet.

En del betenkeligheter som ble reist i forbindelse med snørydding, renovasjon mm. viste seg ikke å være store problemer likevel, og styret besluttet at man like gjerne kunne lage fartsdumper i samtlige stikkveier med en gang.