BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2/2015
Publisert  12.09.15
Sist endret  12.09.15Bruk av balkonger
Vi henstiller til alle om å utvise hensyn til naboer ved bruk av balkong, særlig i sommerhalvåret.
Husk at naboer som skal tidlig opp kanskje ikke setter pris på høylytte samtaler like ved fotenden av sengen. Det er også enkelte som blir plaget av røyk fra nabobalkonger. Det er ikke noe forbud mot å røyke på balkongen, men vi regner med at alle tar hensyn til naboer som opplever dette som plagsomt.

Generalforsamling 2015
På generalforsamlingen det valgt nytt styre:
Leder: Terje Braathen
Styremedlemmer: Jo Ryste, Vidar Berget, Linda Nyberg og Sverre A. B. Stokstad.
Varamedlemmer: Hanne Bettum, Genevieve Chevalier, Lena Yri Engelsen, Francois Xavier Pons.

Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2016 vil bli avholdt i første uke av juni. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende på første styremøte etter påske.

Hekker bak garasjer
Flere steder er det garasjer i hjørnet mellom blokkene. På den siden av garasjen som vender vekk fra veien er det flere steder høye hekker. Disse er med årene blitt til en tett vegg, som fører til at det samler seg søppel på baksiden. Funn av brent aliminumsfolie og annet tyder også på at "rommet" benyttes av uønskede gjester. Styret har vedtatt å redusere eller fjerne disse hekkene.

Epler
De som ønsker å få en del av årets eplehøst må skynde seg. Epleslang - en organisasjon som skaper arbeidsplasser gjennom å høste epler som ellers blir stående igjen i eplehager - kommer snart. Vi har bedt dem vente til mandag 14. september av hensyn til de som skal lage eplekake.

Styret
6. september 2015