BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2/2016
Publisert  14.05.16
Sist endret  14.05.16
1) Barnevogngarasjer
I noen oppganger er det flere barnefamilier, og dårlig med plass for barnevogner. Borettslaget har derfor anskaffet noen barnevogngarasjer, som kan lånes ut til interesserte beboere. Garasjene er mobile, og kan plasseres utenfor/nær blokken der det er behov. Garasjene er låsbare med hengelås. Ta kontakt med vaktmesteren hvis du ønsker en garasje. Garasjene er bare til bruk for barnevogn, og lånes ut for ett år av gangen.

2) Bruk av balkonger
Sommeren har kommet. Vi minner derfor igjen om at det må tas hensyn til naboer. Når du sitter på balkongen sitter du praktisk talt ved fotenden av naboens seng, og balkongen er derfor ikke egnet til høyrøstede samtaler sent på kvelden. Det er ikke noe forbud mot røyking på balkong, men her må det også tas hensyn hvis noen blir sjenert av røyken. Styret er blitt spurt om det er regler mot spyling av balkong. Det er det ikke, fordi det ikke bør være nødvendig med skriftlige regler mot å skylle skitten ned til naboen under. Også ved vanning av blomster må man huske på naboer i etasjen under. Ingen ønsker vann og jord skylt ned på markisen.

3) Utleie av tidligere søppelrom
Vi viser til rundskriv 1-2016. Det er fremdeles mulighet for å leie disse.

4) Generalforsamling
Vi minner igjen om at generalforsamlingen avholdes 2. juni. Skriftlig innkalling kommer snart i postkassen.

5) Våronn
Utenfor mange av oppgangene er det nå riktig pent. Andre steder bærer blomsterbedene preg av manglende interesse. Det er klart at vi kan ikke pålegge beboere å interessere seg for blomster. Men styret takker de som har brukt tid på dette, og oppfordrer de som har lyst til å være med på å gjøre det penere i borettslaget. Vi kan bidra noe til innkjøp av blomster hvis det er nødvendig. Ta eventuelt kontakt med vaktmesteren.

Styret, 10. mai 2016