BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 3/2016
Publisert  12.08.16
Sist endret  12.08.16
1) Generalforsamlingen 2016
Nytt styre ble valgt.
Leder: Terje Braathen, 11 c
Nestleder: Jo Ryste, 9 b
Sekretær: Vidar Berget, 41 c
Styremedlem: Andreas Stokstad, 17 b
Styremedlem: Hanne Bettum 35 b
Vara: Francois-Xavier Pons, 27 a
Vara: Gro Anita Midtgaard Ra, 29 a
Vara: Vebi Fejzulai, 7 a
Vara: Sissel Berberg, 35 c

2) Generalforsamlingen 2017
Generalforsamling 2017 vil bli avholdt i første uke av juni. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende på første styremøte etter påske.

3) Fortsatt sommer
Vi håper på at det fremdeles blir mange varme dager før høsten kommer for fullt. Men vi minner da om at ytterdørene skal være låst, selv om det blir litt mer bry når ungene skal løpe inn og ut. Og er det varmt nok til å sitte på balkongen er det også så varmt at naboen sover med vinduet åpent. Når du sitter rett utenfor noens soveværelse må det tas hensyn, både når det gjelder støy og røyklukt.

4) Men snart høst
Eplene er snart modne. Og som vanlig vil organisasjonen Epleslang invitert til å forsyne seg. Så de som ønsker seg en del av borettslagets epler må skynde seg å plukke så snart eplene er modne nok.

5) Søppel:
To ting når det gjelder søppel: Det er selvfølgelig ikke lov å sette fra seg søppelposer utenfor leilighetsdøren. Og når du kaster ting i containerene, så les oppslagene om hva som kaster der. Hver måned blir borettslaget påført ekstrautgifter fordi det er ting i containeren som ikke skal kastes der. Oftest gjelder dette mindre elektriske artikler. I fjor betalte vi rundt 30000,- ekstra for å få disse fjernet fra avfallet.

6) Sommerfest
Vi minner om at Etterstad vel arrangerer sommerfest på Sletta med Oslo Radioorkester, hester, mm. Lørdag 20. august kl. 14.00-19.00

Oslo, 12. august, styret