BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1/2017
Publisert  30.03.17
Sist endret  30.03.17
Generalforsamling

Årets generalforsamling avholdes torsdag 1. juni kl. 18.00 i lokalene til Etterstad videregående (se også rundskriv 3-2016).


Rydding av kjeller og loft

20. april blir det igjen rydding av fellesarealer i kjellere og på loft. Det er derfor viktig at gjenstander som noen ønsker å beholde ikke blir stående i fellesrom denne dagen. Vi understreker at det selvfølgelig ikke er lov å bruke fellesarealer som lager for private eiendeler ellers. Unntaket er at det aksepteres at sykler settes under trappen i kjeller. Men erfaring viser at det fort blir stående gamle sykkelvrak som ingen vet hvem som eier. Derfor må også sykler og barnevogner settes i egen leilighet eller bod 20. april.


Brannalarm

Styret har inngått avtale med GetSafe om felles brannalarmanlegg i hele borettslaget. Det vil bli montert to røykvarslere i hver leilighet, og 256 varslere i fellesrom. Disse vil være knyttet til en døgnbemannet alarmsentral hos Get.

Når styret har valgt å gjøre dette nå, er det av følgende grunner: Våre eldre bygninger har ikke like strenge krav til brannsikkerhet som nybygg. Hvis noe går galt kan de nye alarmene komme til å redde liv. Det er også slik at ved større ombygging – slik som utbygging av loft – vil dette utløse nye krav. Derfor må det uansett installeres alarm i oppganger der loftene bygges ut. Styret mener at det er helt uakseptabelt at det skal være forskjellig grad av trygghet fra bygning til bygning og fra oppgang til oppgang.

Arbeidet begynner mandag 3 april, men den første uken arbeides det i fellesareal.

Etter påsken vil det bli installert varslere i leilighetene på dagtid i uke 16 og 17. De som overhodet ikke finner anledning til å ta mot installatører på dagtid kan spørre om å få mulighet til å gjøre dettte på kveldstid i uke 18.

Detektoren kan også brukes som innbruddsalarm dersom man ønsker det.

Mer informasjon kommer etterhvert som installering i leiligheter nærmer seg.


Dugnad

I fjor var det en meget vellykket dugnad på lekeplassen. Det ble gjort så grundig rent at vi regner med at lekeplassen krever mindre arbeid i år, og tar derfor dugnad i hele borettslaget samtidig. Tidspunkt for dugnaden blir torsdag 4. mai kl. 16.00. Det blir servering av pølser og brus. Vi håper alle bidrar til å gjøre det rent og pent i borettslaget til våren, og benytter anledningen til å bli bedre kjent med sine naboer.


Nye vinduer
For ca. 4 år siden var det en felles utskifting av vinduer i ca. en tredjedel av leilighetene. Borettslaget tok opp et lån som gjorde det mulig for de som ønsket det å nedbetale over husleien. Vi får nå flere henvendelser fra folk som ønsker å skifte vinduer. Det er derfor besluttet at vi setter opp en liste over de som vil være med på et felles anbud for nye vinduer (og balkongdører) neste sommer. Det første vinduslånet er nedbetalt i 2018, og vi vil da igjen kunne gjøre det mulig å betale ned over husleien.

Oslo, 30. mars, styret