BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Nye vinduer
Publisert  19.04.17
Sist endret  19.04.17
I rundskriv 1/2017 var det en setning som dessverre har blitt misforstått. Det sto (uten utheving):

Det er derfor besluttet at vi setter opp en liste over de som vil være med på et felles anbud for nye vinduer (og balkongdører) neste sommer.

Setningen er vel i og for seg korrekt, men for å unngå misforståelser burde vi nok ha skrevet:

Det er derfor besluttet at vi neste sommer setter opp en liste over de som vil være med på et felles anbud for nye vinduer (og balkongdører).

Planen er at det om litt over et år sendes ut et rundskriv der de interesserte bes om å melde seg. Når vi informerte så tidlig var det for at de som ønsker nye vinduer skulle få vite hvor lenge de eventuelt må vente hvis de ikke selv ordner dette.