BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2/2017
Publisert  28.06.17
Sist endret  28.06.17
Generalforsamling

Sommer på balkongen
Styret ønsker alle en god sommer, men pga erfaringer fra tidligere varme perioder minner vi samtidig om behovet for å ta hensyn til naboene. Den viktigste setningen i husordensreglene er «Leiligheten må ikke brukes slik at andre blir sjenert». Vasking av balkong og vanning av blomster må ikke gjøres slik at du søler på balkongen til naboen i etasjen under. Husordensreglenes tider for når det skal være ro i leiligheten kan ikke anvendes på opphold på balkongen rett utenfor naboens soverom. Der må man bruke innestemme også tidligere på kvelden. Røyking i fellesrom er selvfølgelig ikke tillatt. Røyking på balkong er tillatt, men vi forventer at man tar hensyn til naboer som sier fra om at de har allergier eller på annen måte er ekstra plaget av røyklukt.

Oppussing
Forøvrig må husordensreglene heller ikke tolkes slik at det er fritt fram for å bore og banke i vegger fram til kl. 23.00. De som skal bruke deler av ferien til oppussing må også ta hensyn til naboer.

Orden i oppgangene
Det er overraskende mye som er oppstilt utenfor dørene i tillegg til dørmatte. Vi minner om at trappen ikke er beregnet som ekstra lagringsrom. Særlig er det viktig at det er ryddig de dagene det skal vaskes i oppgangen.

Vaskeriene
Husk å rydde opp når vasketiden er over. I noen vaskerier ligger det stadig igjen plagg, vaskepulver mm.

Beplantning
Det er blitt veldig fint foran mange oppganger, og vi gratulerer med flott innsats. Men vi ber om at det utvises forsiktighet. Kanskje busken som står der fra før bare blomstrer sent. Snakk med naboene før noe fjernes hvis du er i tvil.

Parkering
Vi ber om at de som har uvanlig store biler tenker over hvor de parkerer. Prøv å unngå trange steder og svinger der en stor bil kan gjøre det uoversiktlig.

Oslo, 28. juni 2017
Styret