BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 3/2017
Publisert  22.08.17
Sist endret  22.08.17
Rundskriv 3-2017

Epler
Borettslaget har mange epletrær, og det er nå modne epler som er klare til å plukkes. Vi har som i tidligere år invitert organisasjonen "Epleslang" til å komme og plukke. De som ønsker å sikre seg noe av årets epler må plukke i løpet av august.

Søppel
De fleste opplever bruken av søppelcontainer i borettslaget som et stort gode. Men det blir unødvendig dyrt fordi noen bruker containeren til andre typer avfall enn det de er beregnet på. De vanligste ekstraregningen gjelder elektriske artikler og gips. Dette skal ikke i containerene. Hvis du ikke har anledning til å ta med dette til Kampen minigjenbruksstasjon (Sons gate 2), så ta kontakt med vaktmesteren og hør om han kan hjelpe deg.

Utgangsdører
Vi minner igjen om at disse mest mulig bør være låst.

Fremdeles sommer
Vi minner igjen om at noen av naboene er avhengige av å sove om natten. Når du sitter på balkongen hører nærmeste nabo deg bedre fra sengen enn om du satt på naboens kjøkken. Bruk innestemme, også på balkongen.

Oslo, 22. august 2017
styret