BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 3/2017
Publisert  22.08.17
Sist endret  22.08.17
Rundskriv 3-2017

Epler
Borettslaget har mange epletrær, og det er nå modne epler som er klare til å plukkes. Vi har som i tidligere år invitert organisasjonen "Epleslang" til å komme og plukke. De som ønsker å sikre seg noe av årets epler må plukke i løpet av august.

Søppel
De fleste opplever bruken av søppelcontainer i borettslaget som et stort gode. Men det blir unødvendig dyrt fordi noen bruker containeren til andre typer avfall enn det de er beregnet på. De vanligste ekstraregningen gjelder elektriske artikler og gips. Dette skal ikke i containerene. Hvis du ikke har anledning til å ta med dette til Kampen minigjenbruksstasjon (Sons gate 2), så ta kontakt med vaktmesteren og hør om han kan hjelpe deg.

Utgangsdører
Vi minner igjen om at disse mest mulig bør være låst.

Fremdeles sommer
Vi minner igjen om at noen av naboene er avhengige av å sove om natten. Når du sitter på balkongen hører nærmeste nabo deg bedre fra sengen enn om du satt på naboens kjøkken. Bruk innestemme, også på balkongen.

Oslo, 22. august 2017
styret