BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 4/2017
Publisert  25.10.17
Sist endret  25.10.17
Nye låser
Borettslaget har et gammelt låssystem, og det lages ikke lenger nye sylindere til disse låsene. Vi har hatt noen reserver, men det blir etterhvert umulig å erstatte låsen når en går i stykker.
Vi har derfor besluttet å skifte ut alle låser i fellesrom.
Nye nøkler vil bli lagt i postkassene i uke 47. Ta vare på disse, og selvfølgelig også de gamle til alle låser er byttet. (Det kan være at ikke alle låser til f.eks. kjeller og loft blir byttet samtidig med inngangsdøren.) Hvis du skal være mye bortreist, eller av annen grunn ikke ønsker å motta nye nøkler i postkassen, meld fra til styre eller vaktmester, så finner vi en annen løsning.
Det vil bli delt ut 3 nøkler pr. husstand. Når alle låser er byttet kan de som i dag har tre eller færre nøkler kaste disse. Imidlertid kan det være noen som i dag har flere enn tre nøkler, og som har betalt for disse. I så fall må du ta vare på alle nøklene. Det vil senere bli anledning til å levere inn f.eks. fire nøkler for å få en ekstra.


El-biler
I forbindelse med nye parkeringsplasser ble det satt av 10 plasser til el-biler, og de som kjøpte el-biler fikk egen plass. Disse får inntil videre beholde disse plassene, men tiden har løpt fra denne ordningen. Videre utbygging av el-bil- parkering vil bli på plasser som deles av flere. Disse vil imidlertid ha en annen kapasitet og lade langt raskere. I et senere rundskriv kommer vi tilbake til hvordan du får adgang til bruk av disse.

Parkering
Styret har vurdert oppmerking av plasser, og kommet til at det foreløpig ikke er nødvendig, da det er godt med plass. Enkelte steder kan det imidlertid unntaksvis bli langt til ledig plass på grunn av parkering som ikke tar hensyn til andre. Vi oppfordrer alle til å parkere slik at man ikke tar opp mer plass enn nødvendig.

Nye vinduer
Det har nå snart gått 5 år siden forrige felles utskifting. I 2018 vil det bli mulig å sette seg på liste for de som ønsker å delta i en felles utskifting av vinduer. For de som foretrekker det vil det bli mulighet til å nedbetale nye vinduer gjennom husleien.

Oslo, 25. oktober 2017
styret