BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 1/2018
Publisert  14.01.18
Sist endret  14.01.18
Rundskriv 1/2018

Stengt vaskeri i 31/33
Vaskeriet i 31/33 er for tiden det mest nedslitte av vaskeriene våre. Det vil bli stengt for oppussing i ca. en uke fra 29. januar.

Uvedkommende i oppgangen
Styret ber alle om å sjekke hvem som ringer på før de åpner. Vi har hatt hærverk og innbrudd i boder, samt dørselgere og rene svindlere. se:
www.etterstadnord.no/nyhet057.php
www.etterstad.no/nyhet674.php


Ladestasjoner el-biler
De nye ladestasjonene utenfor 33 og 17/19 er nå klare til bruk. Fra nå av er det ikke anledning til å parkere foran disse for andre enn brukere med ladekort. Plassene vil bli merket opp til våren, men det er to plasser pr. ladestasjon. Beboere som har behov for det kan få ladekort som gir adgang til bruk mot en betaling på kr. 200,- pr. mnd som kreves inn over husleien. Ta kontakt med vaktmester på telefon 97087697.


14. januar 2018
styret