BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2/2018
Publisert  28.03.18
Sist endret  28.03.18
Rundskriv 2/2018

Rydding i fellesrom
Lørdag 21. april blir det igjen rydding i fellesrom på loft og i kjeller. Pass på at ingenting blir stående i fellesrommene mens ryddingen påstår. Ryddingen er først og fremst rettet mot hensatt skrot i kjeller og på loft. Men ikke alt bæres hele veien fra loft til container av samme person, så det kan fort oppstå misforståelser. Vi ber derfor om at absolutt alt av private eiendeler denne dagen er låst inn i leilighet eller bod. Det er vanligvis greit å sette sykkelen under trappa, men det fører også til at det etterlates sykler ingen lenger bryr seg om der. Flytt derfor sykkelen lørdag 21. april.

Bruk av vaskeriene
Vi minner om reglene for bruk av vaskeriene. Tid skal reserveres med lås på tavlen i vaskeriet. Når neste bruker kommer skal vaskeriet være ryddig og rent. Det skal ikke ligge igjen tøy på bord og i maskiner.

Det er ikke anledning til å ta seg til rette når andre har reservert tid. Tror du at noen kan ha glemt tiden eller ombestemt seg er det anledning til å spørre. Se låsen for leilighetsnummer og oppslag i vaskeriet for adresse.

Generalforsamling 2018
Generalforsamling avholdes tirsdag 5. juni. Innkalling kommer senere. Forslag til generalforsamlingen må være mottatt av styret innen styremøtet 12. april. Valgkomiteen kan kontaktes på post@etterstadnord.no, eller gjennom styrets postkasse.

28. mars 2018
styret