BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 2/2018
Publisert  28.03.18
Sist endret  28.03.18
Rundskriv 2/2018

Rydding i fellesrom
Lørdag 21. april blir det igjen rydding i fellesrom på loft og i kjeller. Pass på at ingenting blir stående i fellesrommene mens ryddingen påstår. Ryddingen er først og fremst rettet mot hensatt skrot i kjeller og på loft. Men ikke alt bæres hele veien fra loft til container av samme person, så det kan fort oppstå misforståelser. Vi ber derfor om at absolutt alt av private eiendeler denne dagen er låst inn i leilighet eller bod. Det er vanligvis greit å sette sykkelen under trappa, men det fører også til at det etterlates sykler ingen lenger bryr seg om der. Flytt derfor sykkelen lørdag 21. april.

Bruk av vaskeriene
Vi minner om reglene for bruk av vaskeriene. Tid skal reserveres med lås på tavlen i vaskeriet. Når neste bruker kommer skal vaskeriet være ryddig og rent. Det skal ikke ligge igjen tøy på bord og i maskiner.

Det er ikke anledning til å ta seg til rette når andre har reservert tid. Tror du at noen kan ha glemt tiden eller ombestemt seg er det anledning til å spørre. Se låsen for leilighetsnummer og oppslag i vaskeriet for adresse.

Generalforsamling 2018
Generalforsamling avholdes tirsdag 5. juni. Innkalling kommer senere. Forslag til generalforsamlingen må være mottatt av styret innen styremøtet 12. april. Valgkomiteen kan kontaktes på post@etterstadnord.no, eller gjennom styrets postkasse.

28. mars 2018
styret