BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 3/2018
Publisert  14.05.18
Sist endret  15.05.18
Skifting av vinduer

I høst vil det bli ny felles utskifting av vinduer

Fordi de fleste i vårt borettslag har skiftet vinduer på egen hånd, må utgiftene belastes den enkelte. Som sist vil det imidlertid være mulig for de som har behov for det å nedbetale kostnadene med en månedlig beløp i tillegg til felleskostnadene over en periode på 5 år. Det vil bli beregnet ca. 5% rente. Det vil ikke ble noe tilsvarende tilbud før dette er nedbetalt, slik at neste gang det er anledning til å delta i en felles utskifting er tidligst om 5 år.

Vi ber om at de som er interessert fyller ut slippen nederst og legger den i vaktmesterens postkasse innen 15. juni. Postkassen er i gavlveggen i 7a. Eventuelt kan man sende en mail med samme informasjon til post@etterstadnord.no.

Et svar betyr i denne omgang ingen bindende avtale.
Prisen vil avhenge av hvor mange som melder seg. For 5 år siden lå prisen mellom 60 og 70 tusen for de fleste som skiftet alt, og rundt 10 tusen pr. vindu for de som bare skiftet enkelte vinduer.

Oslo, 14. mai 2018, styret


Navn 
Leilighetsnummer 
Skifte balkongdørja/nei
Antall vinduer 


(Leilighetsnummer begynner ikke med H0..., det er nummeret som står på venstre side av postkasseskiltet) 28. mars 2018
styret