BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 4/2018
Publisert  15.06.18
Sist endret  15.06.18

Generalforsamling 2018.
Generalforsamling ble avholdt 5. juni. Følgende styre ble valgt:
Terje Braathen, leder
Jo Ryste, styremedlem
Vidar Berget, styremedlem
Hanne Bettum, styremedlem
Sverre A. Borgersrud Stokstad, styremedlem
Vebi Fejzulai, vara
Helen Mittet, vara
Francois-Xavier Pons, vara
Lena Engelsen, vara.


Valgkomite er: Hanne Bettum, Sissel Berberg og Kari Louise Helle Waraas.


Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 er planlagt for første uke i juni. Av hensyn til styrebehandling og trykking av innkalling må forslag til generalforsamlingen være styret i hende til styremøtet 1. april. Vi minner om at gode forslag kan og bør sendes inn så tidlig som mulig, ikke rett før fristens utløp.

Forslag til generalforsamlingen må ha en klar og utvetydig vedtakstekst, som generalforsamlingen kan stemme for eller mot. "(Prøve å holde felleskostnadene nede" er et eksempel på forslagstekst som ikke holder.)

Det er også viktig å tenke over om det er en sak for generalforsamlingen eller ikke. Endring av husordensregler eller annet som tidligere er vedtatt i generalforsamling er det bare generalforsamlingen som har myndighet til å endre. Større vedlikeholdsprosjekter som krever låneopptak vil som oftest være generalforsamlingssaker. (Selv der de faller innenfor styrets myndighetsområde vil långivere gjerne ønske at dette er forankret i generalforsamlingsvedtak) Styret har et omfattende myndighetsområde, og forslag kan med fordel i første omgang fremmes for styrebehandling. Mener man at styret hårdnakket fatter feil vedtak kan man eventuelt ta saken til generalforsamling.

Bruk av balkongen

Styret har gjentatte ganger måttet minne om at balkongen må brukes på en måte som ikke er til sjenanse for naboene. Vi har gjentatt flere ganger at høyrøstet samtale ikke er på sin plass en meter fra naboens åpne soveværelsesvindu. Vi har sagt at hvis naboen er ømfintlig overfor tobakksrøyk må man ta hensyn til det. Det er med beklagelse at vi registerer at det visst også er nødvendig å si at det ikke er lov å søle vann på naboen, naboens mat og naboens eiendeler enten du vanner blomster eller vasker balkongen.

Endring av husordensregler

På generalforsamlingen ble husordensreglene endret på 2 punkter:
Vaskeritiden i helgen ble utvidet med en periode fra 19.00-22.00. Det vil si at den eneste forskjellen i forhold til hverdager er at det ikke er adgang til å bruke vaskeriet mellom 08.00 og 12.00 på søndager.

Det ble innført et eget skjema med erklæring om kattehold, da den gamle erklæringen bare omtalte hunder. (Skjema kan fåes hos vaktmester eller lastes ned fra borettslagets hjemmeside)

Nye husordensregler vil bli delt ut.

Getsafe

Borettslaget satset på et helt nytt og utradisjonelt brannvarslingssystem da vi inngikk avtale med Get. Som mange har merket har det vært en del barnesykdommer. Bl.a har det vært altfor mange feilmeldinger. Dette skaper utrygghet, selv om brannsikkerhetet i realiteten likevel har vært bedre enn med de gamle varslerne.

Brannvarslerne kommuniserer på to måter: Både med wifi, og med radio. Det vil si at hvis du får melding om at varsleren er off-line, vil den likevel varsle ved brann. Det vil bli varslet i leiligheten som med en gammeldags røykvarsler, og varslet vil sendes videre med radiosignaler. Det er ikke dermed sagt at wifi er overflødig, over wifi sendes bl.a. oppdatering av programvare og meldinger om gjenværende batterikapasitet.

Vi har nå hatt møte med Get, som innrømmer at systemet slik det er i dag fungerer dårlig i store borettslag. Styret har akseptert tilbud om nytt utstyr. Dette er beregnet til å koste 50% mer til nye kunder enn det vi betalte, men vil vil få byttet uten ekstra kostnader for borettslaget. Funksjoner flyttes fra leilighetene til smarthuber i fellesarealer. Kommunikasjonen med røykvarslerne går bare via radio, slik at systemet ikke lenger bruker beboerenes wifi. Foreløpig vil de nye detektorene ikke kunne virke som innbruddsalarm, men det vil komme muligheter for å koble slike funksjoner på systemet etter hvert.


Egen "hage"?
Borettslaget kjøper inn pallekarmer og jord hvis noen ønsker å dyrke sine egen blomster, urter, etc. Meld fra til styre eller vaktmester hvis du er interessert. Vaktmesteren vil finne egnede steder for utplassering av disse