BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 5 - 2018
Publisert  20.10.18
Sist endret  20.10.18
Nye vinduer

Felles utskifting av vinduer har tatt lenger tid enn vi hadde planlagt. Det er tydeligvis gode tider i bransjen, det har vært vanskelig å få inn tilbud. Vi håper at vi snart skal kunne komme med datoer, men foreløpig kan vi bare forsikre om at vinduene ikke er glemt, det jobbes med saken.

Etterstad videregående
Det vil bli store endringer på Etterstad videregående. Bygningen nærmest vårt borettslag vil bli fjernet, og erstattet med en ny og noe større bygning. Styret følger saken. De som ønsker det kan se alle sakens dokumenter på:
http://www.tinyurl.com/evg2018
Det som er klart foreløpig er at noen beboere vil miste utsikt, og at det vil være en byggeplass fram til i hvert fall 2022.

Parkering SmartSecurity vil overta kontroll av parkering i borettslaget. Det vil bli nye gjesteparkeringsbevis. Foreløpig bruker vi kort til gjesteparkering. Hvis det over tid viser seg å bli mangel på parkeringsplasser vil vi vurdere å skifte til et system som setter større begrensninger på gjesteparkering.

For beboernes egne kjøretøy benyttes et system der registreringsnummer legges inn i SmartSecuritys database. Vi ber om at kjøretøyeiere fyller ut skjemaet under, og sender inn. Eventuelt samme informasjon på post@etterstadnord.no. Opp til to kjøretøy pr. husstand.
NB! Der det står leilighetsnummer betyr dette ikke bolignummer. Altså ikke f.eks. H0402.

Dette systemet gjør at man også kan registrere f.eks. motorsykler og tilhengere der det ikke er noe sted å plassere parkeringsbevis.