BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 5 - 2018
Publisert  20.10.18
Sist endret  20.10.18
Nye vinduer

Felles utskifting av vinduer har tatt lenger tid enn vi hadde planlagt. Det er tydeligvis gode tider i bransjen, det har vært vanskelig å få inn tilbud. Vi håper at vi snart skal kunne komme med datoer, men foreløpig kan vi bare forsikre om at vinduene ikke er glemt, det jobbes med saken.

Etterstad videregående
Det vil bli store endringer på Etterstad videregående. Bygningen nærmest vårt borettslag vil bli fjernet, og erstattet med en ny og noe større bygning. Styret følger saken. De som ønsker det kan se alle sakens dokumenter på:
http://www.tinyurl.com/evg2018
Det som er klart foreløpig er at noen beboere vil miste utsikt, og at det vil være en byggeplass fram til i hvert fall 2022.

Parkering SmartSecurity vil overta kontroll av parkering i borettslaget. Det vil bli nye gjesteparkeringsbevis. Foreløpig bruker vi kort til gjesteparkering. Hvis det over tid viser seg å bli mangel på parkeringsplasser vil vi vurdere å skifte til et system som setter større begrensninger på gjesteparkering.

For beboernes egne kjøretøy benyttes et system der registreringsnummer legges inn i SmartSecuritys database. Vi ber om at kjøretøyeiere fyller ut skjemaet under, og sender inn. Eventuelt samme informasjon på post@etterstadnord.no. Opp til to kjøretøy pr. husstand.
NB! Der det står leilighetsnummer betyr dette ikke bolignummer. Altså ikke f.eks. H0402.

Dette systemet gjør at man også kan registrere f.eks. motorsykler og tilhengere der det ikke er noe sted å plassere parkeringsbevis.