BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 6 - 2018
Publisert  20.10.18
Sist endret  20.10.18
Nye vinduer

Styret har gjort en avtale med Palmgren AS om felles utskifting av vinduer for de som ønsker det.

Palmgren har raskt og effektivt sendt ut bestillingsskjema. Vi forstår at det har vært noen som har stilt seg tvilende til dette. Det er en klok reaksjon, for det finnes firmaer som uriktig prøver å gi inntrykk av at de har en avtale med styret. Det er imidlertid ingen grunn til bekymring: Palmgren er et seriøst firma.

Bestilling kan sendes til post@palmgren.as (noen har fått mail med trykkfeil i email-adressen).

Legg merke til at det i bestillingsskjemaet står "Klargjøring i forkant og all form for rengjøring etter endt arbeid er beboers eget ansvar."

Vi regner med spørsmål om hvorfor utskiftingen skjer på den kaldeste delen av vinteren. Styret ønsket i utgangspunktet å gjøre dette tidlig på høsten. Vi var imidlertid ikke fornøyd med de tilbud vi fikk i første omgang, noe som forsinket prosjektet. Det tilbudet vi har fått fra Palmgren vil spare den enkelte beboer betydelige beløp, så vi er også i ettertid fornøyd med avgjørelsen.

Det er et valg om å betale alt på en gang, eller over husleien de neste 5 år. Vi kan ikke inngå noen låneavtale før vi vet hvor mange som vil utsette betaling. En foreløpig beregning viser imidlertid at det for en 4-roms leilighet der man bytter alle vinduer og balkongdør vil bli en månedlig betaling på ca. kr. 1055 pr. måned. Dette er basert på 5% rente, som er det de som skiftet vindu på disse betingelser sist gang betalte.

Oslo, 10. oktober 2017
Styret