BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1/02

GENERALFORSAMLING 2002
Generalforsamling avholdes onsdag 5. juni i lokalene til Etterstad Videregående skole (tidligere Oslo kokk- og stuertskole). Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen styremøtet 15/4 2002. Fullstendig innkalling vil bli sendt ut senere.

ØKNING AV HUSLEIE
Husleien vil bli øket med 5% fra 1. september 2002

SØPPEL
Det virker som om det er mer søppel langs gangveiene i borettslaget enn tidligere. Forhåpentligvis skyldes det meste forbipasserende som ikke bor her, men ikke alt. Bruk søppelkassene! Vær oppmerksom på at Andenæs har egne containere som brukes i forbindelse med rehabilitering av våtrom. Disse er ikke beregnet på privat søppel.

MATING AV FUGLER
Det er forståelig at mange ønsker å hjelpe småfuglene gjennom en kald vinter, og det kan være hyggelig med fuglebrett o.l. Imidlertid er det noen som kaster brød ut på bakken. Dette fremmer nok rottebestanden mer enn småfuglene.

TØRKING AV TØY
Vi minner om at selv om det nå er lov å vaske tøy på søndager mellom 1200 og 1900, gjelder ikke dette bruk av tørkeplassen over vaskeriet.