BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
RUNDSKRIV 2/02

ROT PÅ LOFT OG I KJELLERE
Styret har fått klager på at det flere steder er hensatt gjenstander i tørkeloft og ellers i fellesrom. Vi ber om at alle som har "glemt" gjenstander flytter tingene til sin egen bod, eller kaster dem.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2003
Generalforsamlingen 2003 vil bli avholdt første uke i juni. P.g.a. trykkefrister må forslag som skal med i innkallingen være styret i hende første hverdag etter påske.

Styret vil imidlertid på det sterkeste oppfordre til at eventuelle forslag leveres inn så tidlig som mulig, slik at de kan bli skikkelig utredet. Forslag som blir mottatt i siste øyeblikk vil antagelig fra styrets side bli anbefalt utsatt til neste generalforsamling.