BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 3/2001

Rehabilitering av våtrom
Fliser og ekstrautstyr som tilbys er på utstilling i kjelleren i Etterstadsletta 21 c. Alle oppgangsnøkler går til kjellerinngang i gavlvegg, og til utstillingsrom (første til venstre).

NB! Det vil heretter bli montert nye klosetter på toalettene. Dette skyldes bl.a. at arbeidet med oppussing av toaletter forenkles så mye at vi får nye klosetter til sterkt nedsatt pris fra entrepenøren. Bl.a. slipper man kjerneboring fordi man kobler seg til avløpet inne i leiligheten. Dette bør også føre til mindre støy. Det klosett som tilbys som standard er det billigste av de som er utstilt i utstillingslokalet. Beboere som allerede har fått pusset opp toalettet vil få eget brev om dette.

Det opprinnelige rundskrivet inneholdt også fremdriftsplanen, som du finner her

Lufting av hunder

Borettslaget har fått henvendelser fra foreldre som opplever at barn blir skremt av løse hunder. Selv om hunden er snill, kan den likevel virke skremmende på små barn. Vi minner derfor om at det er båndtvang.